Stundenplan für av.avba.v - Aviation Basics von 16.09.2019 - 21.09.2019