Stundenplan für tb 532 von 23.11.2020 - 28.11.2020

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
VS.VECO2.VDiv.Div.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
t.MND1-VRomaDiv.
XXM7.STS.VRenoDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
t.TFEL.VSphaDiv.
12:50 - 13:35
t.SISY1-VRumcET18t
14:00 - 14:45
VS.PM3.PDiv.Div.
XXM7.STS.PRenoDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
XXM7.STS.PRenoDiv.
16:50 - 17:35
t.WING-VXergET18t
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50