Stundenplan für tb 610 von 23.11.2020 - 28.11.2020

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XX.DB.VSpijDiv.
IT.ADS.VSpijDiv.
IT.WBE.VBkrtDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
ET.EK1.VLoelDiv.
t.UM.VZippVS18a
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
t.EES.VKorbDiv.
t.VC1.VDiv.Div.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
t.VC1.PDiv.Div.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50