Stundenplan für te 214 von 26.10.2020 - 31.10.2020

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XXI.PROG1.VBazzDiv.
ITP.GED.VWeylDiv.
XX.SISY1.VKumnDiv.
t.ESE.VSciaDiv.
ET.MATTECH.VPenrDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
t.VT-VDiv.MV18a
ITP.GED.VNusuDiv.
XX.CT1.VGrujDiv.
t.ESE.PSciaDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
XXM5.STS.VJaegDiv.
XXM5.STS.PJaegDiv.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
XX.DB.PWeleDiv.
EUP.STFL.VNusiDiv.
EU.ENEP.PDiv.Div.
XXM5.STS.PJaegDiv.
IT.PM1.PDiv.Div.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
XX.DB.PWeleDiv.
EUP.STFL.PNusiDiv.
zWB.WBK-RBCNNXX.WB_WIN
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50