Stundenplan für th 567 von 15.04.2024 - 20.04.2024

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XX.FTH3.VbegmDiv.
WV.VTEC2.VDiv.Div.
IT.PM4.PDiv.Div.
XXM3.LA2.VadelDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
EU.MATTECH.VmeidDiv.
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
ITM.HM2.VadelDiv.
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
ITM.HM2.PadelDiv.
VS.VR.VxmolDiv.
IT.PROG2.PfameDiv.
VS.VECO1.VDiv.Div.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
ITM.HM2.PadelDiv.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50