Stundenplan für zl o3.01 von 26.10.2020 - 31.10.2020

🕑MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag
08:00 - 08:45
XXK.COM1.VPezeDiv.
XX.DB.VStogDiv.
IT.PM1.PDiv.Div.
ITP.GED.VHerwDiv.
08:50 - 09:35
10:00 - 10:45
IT.PROG1.VMuonDiv.
IT.INCO.VWeloDiv.
XXM1.AN1.VHenrDiv.
t.NMIT2-GDeloIT18ta_ZH
10:50 - 11:35
12:00 - 12:45
XXK.COM3.VZubjDiv.
t.INTM.V_ZHUllbDiv.
t.NMIT2-GDeloIT18ta_ZH
12:50 - 13:35
14:00 - 14:45
IT.PROG1.PMuonDiv.
IT.INCO.PWeloDiv.
ITM.DM.VSeriDiv.
t.SWS1-EN.V_ZHNeutDiv.
14:50 - 15:35
16:00 - 16:45
IT.INCO.PWeloDiv.
t.SWS1-EN.P_ZHNeutDiv.
16:50 - 17:35
17:45 - 18:30
18:40 - 19:25
19:25 - 20:10
20:20 - 21:05
21:05 - 21:50